Czarnogóra przyciąga turystów między innymi potężną adriatycką zatoką Boka Kotorska, masywem Durmitoru wpisanym na listę UNESCO i prawosławnymi kościołami. Przed wyjazdem warto jednak sprawdzić, jak długo można w tym kraju przebywać bez wizy oraz czego kategorycznie nie wolno do niego wwozić. 

1.    Wizy

Wyjeżdżając do Czarnogóry na krócej niż 30 dni możemy przekroczyć granicę posługując się jedynie dowodem osobistym. Pobyt od 30 do 90 dni wymaga już okazania paszportu. Z kolei dłuższy niż 90 dni – posiadania wizy. 

Polski MSZ radzi, by niezależnie od długości pobytu, nieletni zawsze podczas przekraczania granicy posiadali przy sobie paszport. Tłumaczy to „niejednoznacznymi regulacjami w kwestii dokumentów”. Dodatkowo osoby te powinny posiadać przy sobie poświadczoną notarialnie pisemną zgodę rodziców na podróż, jeśli wybierają się w nią bez opieki prawnych opiekunów. 

Każdy „obywatel Polski winien dopełnić obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców przebywających na terytorium Czarnogóry i zameldować się w najbliższym Urzędzie miasta lub gminy 24 h” – dodaje polski resort spraw zagranicznych. 

Do Czarnogóry nie wolno wwozić szeregu towarów, między innymi: konserw, jogurtów, serów, inne zaś można przewieźć przez granicę jedynie w ściśle określonych ilościach (na przykład tylko 200 sztuk papierosów). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie MSZ. 

Flickr/Martin Lopatka/CC BY-SA 2.0 | Źródło: Flickr

2.    Ubezpieczenie

Za opiekę medyczną turyści w Czarnogórze muszą płacić, a wizyta u lekarza kosztuje nawet 50 euro (ponad 200 złotych). „Zwrotna opieka medyczna przysługuje polskim turystom w ograniczonym zakresie - tylko w nagłej sytuacji, jako pierwsza niezbędna pomoc (wypadek, zabiegi ratujące życie)” – czytamy na stronie MSZ. Żeby z niej skorzystać należy przedstawić paszport i dowód posiadania ubezpieczenia w Polsce, następnie upomnieć się o dowód zapłaty za wizytę, a po powrocie do kraju złożyć wniosek o zwrot pieniędzy. 

Polski resort spraw zagranicznych radzi również, by przed wyjazdem zaopatrzyć się w ubezpieczenie w razie choroby lub od nieszczęśliwego wypadku oraz w ubezpieczenie komunikacyjne autocasco.

3.    Niebezpieczeństwa

Turystów przestrzega się głównie przed drobnymi kradzieżami, do których najczęściej dochodzi w sezonie letnim. 

4.    Przemieszczanie się

W Czarnogórze nie ma oznakowanych przystanków ani nawet umieszczonych przy trasie rozkładów jazdy autobusów miejskich i międzymiastowych. Zamiast nich można skorzystać z taksówek (do 0,80 euro za kilometr) lub wynająć samochód (około 45 euro za dzień). 

Po kraju można się poruszać własnym samochodem, jeśli posiada się Zieloną kartę z wpisanym w niej symbolem Czarnogóry (MNE). MSZ przestrzega jednak przed złym stanem niektórych dróg (wąskich, źle oznakowanych) oraz lokalnymi kierowcami, którzy nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego. Radzi również, by nie tankować benzyny na niewielkich stacjach, ponieważ zwykle jest ona bardzo niskiej jakości. 

W kraju obowiązują bardzo wysokie kary za łamanie przepisów na drodze (na przykład 100 euro, czyli ponad 400 złotych, za przekroczenie dozwolonej prędkości o 1 km/h), dlatego przed wyruszeniem w podróż warto zapoznać się z podstawowymi zasadami obowiązującymi w Czarnogórze. Większość z nich jest wymieniona na stronie polskiego resortu spraw zagranicznych. 

5.    Niezbędne dane kontaktowe

W stolicy kraju Podgoricy znajduje się polska Ambasada. 
Adres placówki: ul. Kozaračka 79, 81 000 Podgorica
Tel: +382 20 608 320, + 382 20 658 592

Pod numerem 1300 można z kolei skorzystać z całodobowej informacji turystycznej, udzielanej w języku angielskim. 

Flickr/Andreas Lehner/CC BY 2.0 | Źródło: Flickr

Materiał powstał w oparciu o informacje zamieszczone na stronie polskiego MSZ. Przed wyruszeniem w podróż zaleca się sprawdzenie aktualnych informacji na stronie resortu.