Musieli się śpieszyć, żeby jak najszybciej rozebrać domy, przynajmniej w części. A było to stosunkowo proste, bo niezwykle budowle, zwane trulli, były budowane z kamieni wapiennych, poustawianych ostrożnie jeden na drugim. Całe, bo nawet dachy powstały w ten sposób. Bez użycia choćby garści zaprawy!