Pierwsze pojawiły się w 1869 roku, czyli siedem lat po tym, jak Bismarck został premierem Prus. Jednak dopiero pod koniec XIX wieku powstał oficjalny projekt tych budowli. Zgodnie z nim miały one przybierać formę potężnych kolumn, zwieńczonych czarą i umieszczonych na szczycie kilkustopniowych schodów.