WyprawyMarzeń.pl > Wiadomości > Jak napisać reklamację do linii lotniczych - poradnik

Jak napisać reklamację do linii lotniczych - poradnik

2010-09-23 00:58

Bagaże na lotnisku

Bagaże na lotnisku
sxc.hu

Linie lotnicze zagubiły Twój bagaż na lotnisku? Lot został opóźniony lub odwołany ze względu na strajki załogi? Napisz reklamację do linii lotniczych. Europejskie Centrum Konsumenckie podpowiada, jak wycenić niedogodności i przygotować pismo reklamacyjne.

1. REKLAMACJA DO LINII LOTNICZYCH NA ZNISZCZENIE, OPÓŹNIENIE LUB ZAGUBIENIE BAGAŻU

W przypadku, gdy linie lotnicze zagubią nasz bagaż lub podczas przeładunku dojdzie do uszkodzenia walizki – zgodnie z Konwencją Montrealską - mamy  prawo żądać odszkodowania w wysokości do 1000 SDR (około 4720 PLN).

Należy zwrócić uwagę, iż kwota 1000 SDR nie jest ryczałtem dla poszkodowanego pasażera, lecz stanowi jedynie górną granicę odpowiedzialności przewoźnika. Warto pamiętać, że to konsument zobowiązany jest do udowodnienia poniesionej szkody. W tym celu konieczne jest przedstawienie kopii tzw. PIR, czyli protokołu nieprawidłowości bagażowej, który musimy wypełnić będąc jeszcze na lotnisku. Następny krok stanowi złożenie reklamacji – w ciągu 7 dni od odbioru uszkodzonego bagażu i 21 dni od odbioru opóźnionego bagażu.

W piśmie reklamacyjnym należy oszacować wartość zaginionych przedmiotów. Do udowodnienia wartości poniesionej szkody niezbędne są rachunki za przedmioty, które znajdowały się w bagażu (np. ubrania, kosmetyki itp.). Jeśli nie załączymy stosownych paragonów, szkoda zostanie wyceniona na podstawie wagi zarejestrowanego bagażu.

- Nierzadko zdarza się, że w trakcie jednego lotu bagaż opóźniony okazuje się być także  w rezultacie zniszczony. Taka sytuacja wymaga szczególnej czujności. Zwłaszcza, że przy opóźnieniu konsument dostaje protokół PIR - stwierdzający TYLKO opóźnienie. Należy zatem koniecznie sprawdzić stan walizki. Gdy okaże się być zniszczona bądź wybrakowana, musimy przy jej odbiorze zadbać o stosowne pisemne potwierdzenie u kuriera lub w punkcie bagażowym (zależnie od tego jak zorganizowany jest odbiór opóźnionego bagażu) – wskazuje Piotr Stańczak, dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Powinniśmy też pamiętać, że linie lotnicze posiadają regulaminy przewozu, które wyłączają odpowiedzialność przewoźnika za cenne rzeczy wkładane do bagażu, tj, laptopy, biżuteria, sprzęt fotograficzny czy sportowy. Tego rodzaju przedmioty warto dodatkowo ubezpieczyć.
Jak przygotować pismo?

W piśmie reklamacyjnym do linii lotniczych należy określić rodzaj szkody oraz dokonać jej wyceny, najlepiej w oparciu o posiadane rachunki za rzeczy, które znajdowały się w bagażu. Do pisma powinniśmy załączyć kwit bagażowy a także kopię dokumentu PIR. Jeśli reklamację kierujemy do zagranicznego przewoźnika, pismo powinno być przygotowane w języku dla niego zrozumiałym. W praktyce najczęściej stosuje się język angielski. Gotowy wzór formularza znajduje się na stronie www.konsument.gov.pl, w zakładce „Złóż skargę”.

Gdzie szukać pomocy?

W sytuacji, gdy polskie linie lotnicze nie odpowiedzą na reklamację, należy zwrócić się do miejskiego/powiatowego rzecznika konsumentów. Jeśli zaś zagraniczny przewoźnik, mający siedzibę w jednym z państw UE, Norwegii lub Islandii nie uzna reklamacji, w polubownym dochodzeniu roszczeń pomoże Europejskie Centrum Konsumenckie (22 55 60 118, info@konsument.gov.pl).


2. REKLAMACJA DO LINII LOTNICZYCH NA OPÓŹNIENIE LUB ODWOŁANIE LOTU

Podróżujący liniami lotniczymi z lub do jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej znajduje się pod ochroną Rozporządzenia 261/2004/WE, ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu.

Opóźnienie lotu

Jeżeli lot jest opóźniony, przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia pasażerom bezpłatnie posiłków i napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, a także prawa do dwóch rozmów telefonicznych, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych.

Gdy opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin, pasażerowie mają prawo do zwrotu kosztów biletów lub lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu;

Gdy opóźniony odlot nastąpi co najmniej dzień po terminie, pasażerowie mają prawo do bezpłatnego zakwaterowania w hotelu i darmowego transportu między lotniskiem a hotelem.

Odwołanie lotu

W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do otrzymania:
- zwrotu kosztów biletu
- zaoferowania innego połączenia z punktem docelowym podróży
- posiłku, napojów oraz rozmowy telefonicznej, jeżeli czas oczekiwania na inne połączenie lotnicze to usprawiedliwia

Ponadto pasażerowie mogą być uprawnieni do odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR (w zależności od zasięgu podróży) w przypadku, gdy zaoferowane połączenie zastępcze różni się znacząco od odwołanego a powiadomienie o odwołaniu lotu nastąpiło zbyt późno.

Pasażerowie nie otrzymają odszkodowania, gdy opóźnienie lub odwołanie lotu nastąpiło z powodu siły wyższej, np. złych warunków atmosferycznych czy strajku. Reklamację mimo wszystko warto złożyć, bo linie lotnicze mogły odwołać lot, powołując się na złe warunki pogodowe, a w rzeczywistości nie był to prawdziwy powód odwołania. Należy też pamiętać, że nawet w sytuacji zaistnienia siły wyższej przewoźnik ma obowiązek zwrócić nam koszty biletu w ciągu 7 dni – wyjaśnia Elżbieta Seredyńska, prawnik z Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Jak przygotować pismo?

Do pisma wskazującego rodzaj niedogodności należy załączyć kopię rezerwacji biletu. Warto posłużyć się gotowym wzorcem formularza reklamacji, dostępnym na stronie www.ulc.gov.pl, w zakładce „Prawa pasażera”.

Gdzie szukać pomocy?

W przypadku problemów z odmową przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu należy skontaktować się z Komisją Ochrony Praw Pasażerów, działającą przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (22 520 74 84, kopp@ulc.gov.pl).

Więcej informacji o prawach konsumentów na wspólnym rynku europejskim: www.konsument.gov.pl


Źródło: Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK)

anja

Tagi: bagaż, linie lotnicze, lot, odszkodowanie, odwołany lot, opóźnienie, opóźniony lot, pismo, pismo reklamacyjne, poradnik, reklamacja, zagubiony bagaż, zniszczenie bagażu

Skomentuj
O nas|Współpraca|Reklama|Kontakt|Regulamin
Copyright WyprawyMarzeń.pl ©2016