Miejsce to określane jest czasami mianem „Schronu na wypadek Dnia Sądu Ostatecznego”, bo jest bodaj jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Wybudowane w miejscu, w którym nie występują silne wstrząsy tektoniczne, głęboko w skale i na tyle wysoko, by nie zalały go fale tsunami, gdyby takie miało nawiedzić ten region.