Stworzono go w XVI wieku w jednej z dwóch głównych wież, tuż pod podłogą, między piętrami. Kiedy został odkryty w latach 50. XIX wieku, u wejścia nadal wisiała sznurkowa drabina, po której schodzili w dół ukrywający się ludzie, a na ziemi leżały posłania, na których spali.