- Tu mężczyźni zwykle przychodzą na świat już zadłużeni – przekonuje przewodnik Ansel Mus Rangga. – Jeśli ich ojcowie lub dziadowie nie  mogą sobie pozwolić na to, by wybudować grobowiec dla zmarłych, dług przechodzi na kolejne pokolenia.