Pod ziemią, w starej kopalni złota, powstały… lodowe stalagmity. Niektóre sięgają do pasa dorosłemu człowiekowi, inne aż do ramion.

Lodowe formy pojawiły się w jednym z korytarzy kopalni w Złotym Stoku, w której aż do początków lat 60. XX wieku wydobywano złoto. Do dziś nie wiadomo dokładnie, dlaczego władze postanowiły zakończyć wydobycie cennego kruszcu. „Decyzja ta budzi poważne wątpliwości, gdyż kopalnia przynosiła urobek roczny na poziomie 20-30 kg złota, dopiero w 1961 roku spadł nagle, z niewyjaśnionych przyczyn do 7 kg” – czytamy na stronie kopalni. – „Na przestrzeni całego okresu wydobywczego, tj. w ciągu ponad 700 lat, wydobyto w Złotym Stoku ok. 16 ton czystego złota”.