Ukraina przyciąga turystów działającym na wyobraźnię Czarnobylem, śladami polskiej historii we Lwowie oraz zachwycającymi magnackimi rezydencjami. Przed wyjazdem trzeba jednak sprawdzić, które rejony są szczególnie niebezpieczne oraz przed jakimi chorobami warto się zabezpieczyć. 

1.    Wizy

Turyści podróżujący z Polski nie muszą wyrabiać sobie wizy, jeśli nie zamierzają przebywać na Ukrainie dłużej niż przez 90 dni. Będą musieli za to okazać ważny paszport oraz odpowiednią sumę pieniędzy, pokrywającą koszty przebywania w tym kraju. „Na pierwsze pięć dni pobytu (bez względu na krótszy planowany pobyt) wymagana jest kwota ponad 400 euro” – donosi polski resort spraw zagranicznych.

Po aneksji Krymu wjazd na ten teren, jak również do Sewastopola, jest utrudniony. Szczegółowe zasady przekraczania granicy w tym przypadku opisuje MSZ na swojej stronie internetowej, przy czym zastrzega, by jednak powstrzymywać się od tego rodzaju wypraw. 

2.    Przekraczanie granicy

Przez granicę, w obie strony, można wwieźć 10 tysięcy euro lub 15 tysięcy hrywien, jedynie deklarując te sumy ustnie. Kwoty powyżej 10 tysięcy euro oraz od 15 tysięcy hrywien do 50 tysięcy trzeba już zadeklarować pisemnie. Kto zaś zamierza przewozić powyżej 50 tysięcy hrywien, musi jeszcze dodatkowo uzyskać zgodę Narodowego Banku Ukrainy.

„Na granicy urzędnicy celni często w dowolny sposób interpretują przepisy, dlatego można się spotkać z konfiskatą wwożonych czy też wywożonych towarów” – przestrzega MSZ i radzi, by za każdym razem w przypadku takiej sytuacji domagać się pokwitowania za odebrane rzeczy oraz wskazania przepisów, w oparciu o które taka konfiskata została przeprowadzona. 

Flickr/Loris Silvio Zecchinato/CC BY 2.0 | Źródło: Flickr

3.    Wymagane szczepienia i ubezpieczenie

Turystom radzi się, aby przed wyjazdem na Ukrainę zaszczepili się przeciwko żółtaczce. Poza tym w tym kraju występuje również zagrożenie zachorowaniem na gruźlicę, AIDS oraz dur brzuszny. 

Opieka medyczna jest na stosunkowo niskim poziomie. Leki trzeba samodzielnie sobie kupować. Przed wyjazdem warto więc zaopatrzyć się w ubezpieczenie. „Zgodnie z postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy honorowane są jedynie polisy wystawione przez Państwową Asekuracyjną Spółkę Akcyjną Ukrainmedstrach (nowa nazwa: PROSTO) lub przez firmy, z którymi spółka ta podpisała stosowną umowę” – zauważa MSZ. –„Ubezpieczenie to można wykupić na granicy.”

4.    Niebezpieczeństwa

MSZ radzi, aby kategorycznie nie wybierać się do obwodów: donieckiego oraz ługańskiego, z uwagi na toczące się tam walki, a także na teren Półwyspu Krymskiego. 

Podróżując przez resztę kraju należy unikać zabierania autostopowiczów (z uwagi na to, że mogą posiadać bagaże zawierające niedozwolone przedmioty, na przykład broń, i z uwagi na to sprowadzić na nas nieprzyjemności), a także rozmawiania na tematy kontrowersyjne (najczęściej polityczne). 

Podróżni powinni posiadać przy sobie dokumenty, dzięki którym będą w stanie potwierdzić tożsamość. W razie ich zgubienia lub zatrzymania „należy domagać się zaświadczenia potwierdzającego zaistniałą sytuację, z wykazem skradzionych bądź zagubionych dokumentów i przedmiotów”. 

Pixabay/Amort1939 / public domain | Źródło: Pixabay

5.    Przemieszczanie się

Szczególną ostrożność należy zachować wyjeżdżając do obwodów: charkowskiego, dniepropietrowskiego i zaporoskiego. Niezwykle często podróżni są tam kontrolowani przez służby bezpieczeństwa. 

Wyjeżdżając do wymienionych wyżej rejonów, jak również do obwodów: sumskiego i połtawskiego, należy poinformować o tym fakcie urząd konsularny (za pomocą serwisu Odyseusz – radzi MSZ). 

Po Ukrainie można się poruszać pociągami, a w obrębie miast – metrem, autobusami, tramwajami lub minibusami. Należy jednak pamiętać, że rozkłady dotyczące komunikacji miejskiej nie istnieją. 

Podróżując samochodem należy posiadać Zieloną Kartę oraz umowę użyczenia pojazdu – przetłumaczoną na język ukraiński oraz potwierdzoną notarialnie (jeśli się używa cudzej maszyny). Istnieje szereg przepisów, dotyczących aut posiadających zastępcze tabliczki zanamionowe, z którymi należy się zapoznać (są opisane na stronie polskiego MSZ), w przeciwnym razie narażamy się nawet na odebranie nam pojazdu. 

Podróż samochodem przez Ukrainę nie należy do bezpiecznych. Wiele dróg jest w fatalnym stanie, często zdarzają się również kontrole tak zwanych patroli kozackich, które nakładają nieprawomocne kary. 

Przed wyjazdem warto przeczytać również, co zrobić w razie stłuczki lub poważniejszego wypadku. Informacje na ten temat również, szczegółowo opisane, znajdują się na stronie polskiego resortu spraw zagranicznych. 

6.    Niezbędne dane kontaktowe

Polska ambasada znajduje się w stolicy Ukrainy. 

Ukraina, Kijów, Jarosławiw Wał 12, 01901
Tel.: +38 044 2300700 
Tel. dyżurny: +38 044 2300750 


Materiał powstał w oparciu o informacje zamieszczone na stronie polskiego MSZ. Przed wyruszeniem w podróż zaleca się sprawdzenie aktualnych informacji na stronie resortu.