Azerbejdżan przyciąga turystów między innymi meczetami i ormiańską świątynią w Baku oraz płonącymi skałami. Przed wyjazdem dobrze jednak sprawdzić, które rejony są szczególnie niebezpieczne oraz czego nie wolno przewozić przez granicę. 

1.    Wizy

Turyści podróżujący z Polski muszą wyrobić sobie wizy. Turystyczna kosztuje blisko 60 euro i można ją uzyskać z pomocą azerbejdżańskich Biur Turystycznych. Poza tym na granicy będzie trzeba okazać ważny paszport (zwyczajowo jeszcze przez trzy miesiące). 

Sumę pieniędzy przekraczającą 10 tysięcy dolarów trzeba będzie zadeklarować na granicy i potwierdzić dodatkowym zaświadczeniem. Zadeklarować trzeba również wszystkie cenne przedmioty (np. wyroby jubilerskie). Kto zabiera ze sobą leki psychotropowe, musi posiadać zaświadczenie wydane przez lekarza o konieczności ich przyjmowania. 

Z Azerbejdżanu szereg towarów (między innymi dywanów czy dzieł sztuki) można wywieźć jedynie po okazaniu dowodu zakupu oraz certyfikatu, wydanego przez tamtejsze Ministerstwo Kultury.  „Pomocy w jego uzyskaniu udzielają wyspecjalizowane salony sprzedaży” – zapewnia polski resort spraw zagranicznych dodając, że „aktualne informacje celne dla podróżujących można znaleźć na stronie Państwowego Komitetu Celnego Republiki Azerbejdżanu”.

2.    Wymagane szczepienia i ubezpieczenie

Chociaż szczepienia nie są obowiązkowe, turystom radzi się, aby zabezpieczyli się w ten sposób np. przed błonicą. Poza tym trzeba mieć na uwadze, że w Azerbejdżanie można zachorować również na żółtaczkę pokarmową oraz malarię. 

„W nagłych przypadkach można wezwać karetkę państwowego pogotowia ratunkowego (tel. 103), której załoga udzieli podstawowej pomocy za niewielką opłatą lub bezpłatnie” – zauważa MSZ. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w rejonach oddalonych od stolicy o pomoc medyczną jest trudno. Turystom zaleca się, aby przed wyjazdem kupili polisę w międzynarodowym towarzystwie ubezpieczeniowym.

3.    Niebezpieczeństwa

Kraj ten uważany jest za stosunkowo bezpieczny – nie ma nadmiernego zagrożenia przestępczością, również pospolitą. 

Kategorycznie nie wolno posiadać przy sobie narkotyków oraz handlować nimi, ponieważ grozi za to więzienie. „W przypadku wyroku skazującego na pozbawienie wolności, nie ma możliwości odbycia kary pozbawienia wolności w Polsce” – przestrzega MSZ. 

Mężczyźni nie powinni nosić krótkich spodenek wybierając się w rejony oddalone od stolicy, bowiem mogą ich spotkać nieprzyjemności. Podobnie nie jest zalecane degustowanie alkoholi pochodzących z niesprawdzonych źródeł, bowiem można się nimi poważnie zatruć (nawet śmiertelnie!). 

4.    Przemieszczanie się

Kategorycznie nie wolno wjeżdżać na tereny tak zwanej Republiki Górskiego Karabachu („Górski Karabach oraz terytorium wokół niego - m.in. rejon Qubadlı, Zangilan, Cabrayıl, Fizuli, Xocavand, Ağdam, Kalbacar i Lacin” – opisuje MSZ), bowiem w takiej sytuacji łamie się azerbejdżańskie prawo. Co więcej, kto otrzyma w paszporcie wizę Republiki, ten nie będzie miał możliwości wjechania do Azerbejdżanu. 

Trzeba mieć ponadto na uwadze, że granica z Armenią jest zamknięta, a nawet wprowadzane są ograniczenia wjazdu turystów w rejony przygraniczne. Przed wyjazdem warto zapoznać się z listą aktywnych przejść granicznych, dostępną między innymi na stronie polskiego MSZ.

Podróżując po Azerbejdżanie można korzystać z mikrobusów, autobusów oraz taksówek dalekobieżnych. Samochód można prowadzić na podstawie polskiego prawa jazdy. Trzeba jednak posiadać również OC oraz coroczny przegląd techniczny (udokumentowany certyfikatem oraz nalepką, przyklejaną na szybę pojazdu). „Posiadacze tzw. "Zielonych Kart"  wystawionych dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce mają możliwość poruszania się po drogach Azerbejdżanu bez konieczności nabywania ubezpieczenia granicznego” – dodaje MSZ. Zabierając ze sobą auto do Azerbejdżanu trzeba je zadeklarować oraz wpłacić zwrotną kaucję. 

5.    Niezbędne dane kontaktowe

Polska ambasada mieści się w Baku.

Azerbejdżan, AZ-1000, Baku, ul. Kiczik Gala 2, Iczeri Szeher (Stare Miasto)
Tel.: +994 (12) 492 01 14


Materiał powstał w oparciu o informacje zamieszczone na stronie polskiego MSZ. Przed wyruszeniem w podróż zaleca się sprawdzenie aktualnych informacji na stronie resortu.