Boliwia przyciąga turystów między innymi nietypowymi formacjami skalnymi w Dolinie Księżycowej, stadami lam na wysokogórskich pastwiskach i pozostałościami po kulturze Inków. Przed wyjazdem dobrze jednak sprawdzić, które rejony są szczególnie niebezpieczne oraz na jakie choroby można tu zachorować. 

1.    Wizy

Turyści podróżujący z Polski nie muszą wyrabiać wiz, jeśli nie zamierzają przebywać w tym kraju dłużej niż przez 90 dni. Na granicy będą musieli tylko okazać paszport, ważny jeszcze przynajmniej przez 6 miesięcy. Dostaną również do uzupełnienia formularz wjazdowy (Tarjeta Andina), który będą musieli potem oddać, wyjeżdżając z Boliwii.

Kto zamierza przebywać w tym kraju dłużej niż przez 90 dni, musi już wyrobić wizę w ambasadzie tego kraju, na przykład tej mieszczącej się w Warszawie. 

2.    Przekraczanie granicy 

Bez deklaracji można przekroczyć granicę z sumą pieniędzy do 10 tysięcy dolarów. Kategorycznie nie wolno przewozić dóbr boliwijskiej kultury oraz środków odurzających. 

Szereg przepisów określa ściśle zasady przewożenia zwierząt, roślin (nie tylko trzeba posiadać dowód zakupu, ale również niekiedy wymagane są dodatkowe zezwolenia na wywóz z Boliwii) czy wyrobów imitujących sztukę kolumbijską (również wymagany jest dowód zakupu). Przed wyjazdem dobrze więc zasięgnąć szczegółowych informacji w ambasadzie. 

Pixabay/dasgestiefeltemaedchen/public domain | Źródło: Pixabay

3.    Wymagane szczepienia i ubezpieczenie

Chociaż szczepienia nie są obowiązkowe, turystom zaleca się, aby jednak zabezpieczyli się w ten sposób przed żółtą febrą. Poza tym powinni mieć na uwadze, że w Boliwii zagrożeniem są również: malaria, denga i choroba Chagasa. Na większych wysokościach u niektórych może wystąpić choroba wysokościowa. 

Ponieważ w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano w tym kraju kilka przypadków zarażenia się wirusem Zika, polski MSZ radzi, aby przed wyjazdem zapoznać się z zaleceniami GIS-u, w których mowa między innymi o używaniu środków odstraszających komary, zabezpieczaniu okien i drzwi siatkami oraz zakładaniu dłuższych ubrań, chroniących ciało przed ukąszeniami.

Opieka medyczna jest na średnim poziomie. Za wizytę u lekarza trzeba zapłacić około 25 dolarów (czyli nieco ponad 100 złotych), zaś za dobę spędzoną w szpitalu – do 100 dolarów (ponad 400 złotych). „Zalecane jest wykupienie polisy, zwłaszcza od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (polisy polskich towarzystw są powszechnie uznawane)” – czytamy na stronie polskiego resortu spraw zagranicznych. – „Ponadto zalecane są odpowiednie ubezpieczenia dla osób uprawiających wspinaczkę wysokogórską, kajakarstwo i inne sporty wysokiego ryzyka”.

Pixabay/677920/public domain | Źródło: Pixabay

4.    Niebezpieczeństwa

Szczególną ostrożność należy zachować w departamentach: La Paz, Oruro, Uyuni i na szlaku turystycznym z La Paz do Yungas (częste napady rabunkowe oraz ataki miejscowej ludności), na obszarze Chapare (działalność miejscowych, uprawiających krzewy kokainowe) oraz przy większych atrakcjach turystycznych (kradzieże). 

Cenne przedmioty warto pozostawiać w hotelowym sejfie, podobnie jak dokumenty i poruszać się po kraju jedynie z potwierdzoną urzędowo kopią paszportu. 

Kategorycznie nie wolno posiadać przy sobie narkotyków lub handlować nimi. „Należy ponadto wystrzegać się jakichkolwiek konfliktów z miejscowym prawem - cudzoziemiec jest często bezradny wobec skomplikowanego systemu sądowniczego, jak również postępowania niektórych przedstawicieli policji” – przestrzega MSZ dodając, że szczególnie niebezpieczna może być instytucja tak zwanej sprawiedliwości wspólnotowej (justicia comunitaria), która niejednokrotnie sprowadza się do przeprowadzania samosądów przez miejscową ludność. 

5.    Przemieszczanie się

Turyści wybierając pojazdy, którymi zamierzają się poruszać po Boliwii, powinni zwracać szczególną uwagę na ich stan techniczny. A ten bywa niekiedy bardzo zły. Problemem przy podróżowaniu mogą być również: strajki blokujące drogi, zły stan tras, często spowodowany na przykład lawinami błotnymi oraz nieustanne kontrole antynarkotykowe. 

6.    Niezbędne dane kontaktowe

Ponieważ w Boliwii nie ma polskiej ambasady, kraj znajduje się pod opieką placówki dyplomatycznej, mieszczącej się w Peru. 

Peru, Lima, Av. Salaverry 1978, Jesús María, Lima, Lima 11
Tel.: +51 1 4713925 
Tel.: +51 1 4714813 
Tel.: +51 1 4713920 
Tel. dyżurny: +51 999 400 552 

Poza tym na miejscu można skorzystać z pomocy Konsulatów Honorowych.

Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w La Paz

Boliwia, La Paz, Calle Capitan Ravelo #267, Piso 2 . Of. 2B,
Tel.: (00-591-2) 291 1754 
Tel.: (00-591-2) 291 1751 
Tel. dyżurny: (00-591) 76707000

Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Santa Cruz

Boliwia, Santa Cruz, Avenida Grigota 420 (entre 3er y 4to anillo), Santa Cruz - Bolivia
Tel.: (00-591-3) 3662872 
Tel. dyżurny: (00-591) 72150091


Materiał powstał w oparciu o informacje zamieszczone na stronie polskiego MSZ. Przed wyruszeniem w podróż zaleca się sprawdzenie aktualnych informacji na stronie resortu.