Arabia Saudyjska przyciąga turystów między innymi starożytnymi wykopaliskami, monumentalnymi grobowcami i bogato zdobionymi meczetami. Przed wyjazdem sprawdź jednak koniecznie, czego nie wolno wwozić do tego kraju oraz za jakie przestępstwa grozi nawet kara śmierci. 

1.    Wizy

Turyści podróżujący z Polski muszą wyrobić wizy w ambasadzie Arabii Saudyjskiej, mieszczącej się w Warszawie. Placówka ta „udziela ich na podstawie decyzji otrzymanej od swoich władz lub zaproszenia saudyjskiej instytucji czy firmy, która sponsoruje przyjazd” – instruuje polski resort spraw zagranicznych. – „Każdy cudzoziemiec musi mieć miejscowego tzw. sponsora, który ponosi za niego pełną odpowiedzialność, przy czym w roli tej nie mogą występować placówki dyplomatyczne i konsularne”.

Istnieje kilka różnych rodzajów wiz: turystyczna (dla członków zorganizowanych grup), biznesowe, tranzytowe, odwiedzinowe (dla krewnych) oraz religijne (dla pielgrzymów). 

Poza wizami należy również okazać na granicy paszport ważny jeszcze przynajmniej przez sześć miesięcy. Otrzymuje się tutaj również pobytową kartę tożsamości, którą należy posiadać przy sobie podczas całego pobytu.

2.    Przekraczanie granicy

Nie wolno wwozić do tego kraju wszystkich materiałów, które mogą zostać uznane za sprzeczne z nauką islamu, między innymi dewocjonaliów innych religii, mięsa wieprzowego oraz koniny, alkoholu i pornografii. Za próby wwiezienia takich materiałów grozi grzywna i przejęcie tych przedmiotów. 

Kategorycznie zabronione jest również przekraczanie granicy z bronią oraz narkotykami. Za posiadanie tych ostatnich grozi nawet kara śmierci! Z tego też powodu polski MSZ przestrzega, by szczególnie uważać podróżując z lekami i posiadać zawsze na nie recepty. 

Pixabay/GLady/public domain | Źródło: Pixabay

3.    Wymagane szczepienia i opieka medyczna

Choć zwykle szczepienia nie są obowiązkowe, to w czasie masowych pielgrzymek do Medyny zdarza się, że władze wprowadzają obowiązek zabezpieczenia się w ten sposób przed zapaleniem opon mózgowych. Poza tym trzeba mieć na uwadze, że w tym kraju można zachorować również na malarię i gorączkę doliny Rift.

Opieka medyczna jest droga, dlatego też turystom zaleca się, żeby wykupili przed wyjazdem polisę w towarzystwie ubezpieczeniowym, które jest uznawane przez Arabię Saudyjską. 

4.    Niebezpieczeństwa

Ponieważ w Arabii Saudyjskiej istnieje dość duże zagrożenie terrorystyczne, MSZ radzi turystom, żeby zaraz po przyjeździe do tego kraju zgłosić się do polskiej ambasady i zostawić tam dane kontaktowe do siebie. Ponadto należy unikać zapuszczania się na tereny plemienne. Przemieszczając się po kraju powinno się posiadać zawsze przy sobie pobytową kartę tożsamości oraz paszport lub jego fotokopię. 

W Arabii Saudyjskiej obowiązuje szereg restrykcyjnych praw, których należy przestrzegać. W przeciwnym razie można się narazić na grzywnę, chłostę, karę pozbawienia wolności, a nawet śmierci. 

Oto najistotniejsze z nich:

- Homoseksualizm uważany jest za nielegalny,
- Osoby, które nie wyznają islamu nie mogą wchodzić do meczetów ani nosić symboli własnych religii,
- Nie wolno fotografować miejscowych kobiet, meczetów oraz budynków strategicznych,
- Nie wolno publicznie tańczyć, puszczać muzyki lub filmów,
- W czasie ramadanu nie wolno publicznie jeść, pić oraz palić papierosów,
- W wielu miejscach wydzielone są specjalne strefy, osobne na kobiet i mężczyzn. Należy przestrzegać tej segregacji,
- Kobiety powinny nosić w miejscach publicznych szale lub chusty na głowie, zaś na całym ciele – peleryny, zwane abaya

„Nadzorem nad przestrzeganiem obowiązujących norm obyczajowych zajmują się funkcjonariusze policji religijnej (Komisji ds. promocji cnoty i zapobiegania występkom)” – informuje polski MSZ. 

Pixabay/Abdullah_Shakoor/public domain | Źródło: Pixabay

5.    Przemieszczanie się

Samochód można prowadzić na podstawie polskiego prawa jazdy. Uwaga! W Arabii Saudyjskiej kobiety nie mogą siedzieć za kierownicą. 

Podróżowanie autem bywa niebezpieczne głównie z uwagi na to, że miejscowi nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego, zwłaszcza te dotyczące ograniczeń prędkości. 

„W razie kolizji należy spodziewać się, że wszyscy uczestnicy wypadku zostaną zabrani na posterunek policji. Kierowcy uczestniczący w poważniejszym wypadku, niezależnie od winy, muszą liczyć się z zatrzymaniem na kilka dni, do czasu ustalenia odpowiedzialności” – przestrzega MSZ dodając, że w takiej sytuacji należy domagać się poinformowania o zaistniałym wydarzeniu polską ambasadę. 

Poza tym w Arabii Saudyjskiej można korzystać również z autobusów, samolotów, kolei oraz stosunkowo tanich taksówek. 

6.    Niezbędne dane kontaktowe

Polska ambasada mieści się w stolicy kraju. 

Arabia Saudyjska, Rijad, Abdullah Bin Dzafar Street, Al-Warood Area, Rijad 11693 P.O. Box 94016
Tel.: +966 14549274 
Tel.: +966 14508889 
Tel. dyżurny: +966 548807718 

Ponadto w Arabii Saudyjskiej można skorzystać również z pomocy Konsulatu Honorowego. 
Arabia Saudyjska, Dżedda, King Abdulaziz Street, P.O. Box 439, Jeddah 21411
Tel.: +9662 6493762 
Tel.: +966 505617855 


Materiał powstał w oparciu o informacje zamieszczone na stronie polskiego MSZ. Przed wyruszeniem w podróż zaleca się sprawdzenie aktualnych informacji na stronie resortu.